Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity. Prawdziwym utrapienie dla podatnika VAT jest korekta. Zarówno faktury korygujące jak i korekty deklaracji zostały przez ustawodawcę potraktowane bardzo ogólnie, co przysparza wszystkim wielu problemów i ciągłych wątpliwości.
Celem szkolenia jest uporządkowanie tych zagadnień, alby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji.

Termin szkolenia: 17 maja 2018r.

Więcej szczegółów na: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=153625&preview=1

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Dixa
Doradca klienta
Tel. Kom.: +48 691-016-104
e- mail:  agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl