Celem szkolenia jest ukierunkowanie i uświadomienie uczestnikom jak ważne w dzisiejszych czasach jest posiadanie w firmie działu badawczo-rozwojowego lub zespołu ds. innowacyjności. Dużo firm działających na rynku zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem w życie nowych produktów i/lub usług i czuje potrzebę stworzenia formalnej komórki organizacyjnej wydzielonej pod obszar badań i rozwoju. Jest to niezbędny i ważny dział w organizacji i zarządzaniu firmą. Szkolenie ma więc na celu wyedukowanie uczestników czy i dlaczego warto wydzielić w firmie dział badawczy, jakie konkretne efekty finansowe przyniesie i w jaki sposób pozyskiwać środki finansowe na prowadzone prace badawcze.

Zdobyta wiedza przez uczestników przyczyni się do efektywnego rozwoju firmy i podniesienia jej prestiżu oraz innowacyjności.

szkolenie z dofinansowaniem do 80% jego wartości!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

Więcej szczegółów na: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=114107

Planowany termin szkolenia: 16 stycznia 2018r.

Osoba do kontaktu:


Monika Szymczak
Doradca klienta
tel. 63/245-30-95 w. 45
tel. kom. +48 691-724-269
e-mail: monika.szymczak@arrkonin.org.pl