Celem szkoleń i usług doradczych jest podniesienie teoretycznej i praktycznej wiedzy obejmującej tematykę ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej w przedsiębiorstwie.

Analizując trendy rynkowe ARR S.A. w Koninie stawia sobie za cel popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej jako narzędzia wzmacniania pozycji rynkowej firmy i jej produktów oraz wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki.

Podczas przedmiotowych szkoleń przedsiębiorcy zdobędą kompetencje m. in. z zakresu:
– co można i warto chronić,
– własność przemysłowa jako instrument gry rynkowej – ochrona przed konkurencją i jej blokowanie,
– budowania strategii ochrony w oparciu o strategie przedsiębiorstwa,
– zarządzania ochroną,
– wycenach i obrocie portfolio praw własności przemysłowych w firmie,
– postępowania rejestrowego w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków                  towarowych, oznaczeń geograficznych oraz nazw domen internetowych i nazw firm.

W ramach doradztwa przedsiębiorcy oprócz zdobycia wiedzy z zakresu budowania efektywnej strategii ochrony praw własności przemysłowej w oparciu o cele biznesowe własnego podmiotu, pozyskają możliwość:
– przeprowadzenia badania patentowego i zdolności rejestrowej,
– przeprowadzenia postępowania rejestrowego określonego przedmiotu ochrony.

Szkolenie i usługi doradcze skierowane są dla:
– przedsiębiorców,
– twórców,
– wynalazców.

Zespół trenerów prowadzących szkolenia i świadczących usługi doradcze to doświadczeni krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, prawnicy, konsultanci i eksperci różnych specjalności.

Powyższy zakres oferowanych szkoleń i usług doradczych jest uogólniony z uwagi na złożoność i szerokość tematyczną zagadnień, dlatego zachęcamy do kontaktu w celu zorganizowania szkoleń i usług doradczych szytych na miarę potrzeb przedsiębiorstwa i jego pracowników oraz skorzystania z dofinansowania w tym obszarze.

Osoba do kontaktu:

Monika Szymczak,
tel. 63/245-30-95 w. 45
tel. kom. +48 691-724-269
e-mail: monika.szymczak@arrkonin.org.pl